Revisors förmånsrätt – 10a § FRL

Revisor har ansetts ha förmånsrätt för arbete (”substansgranskning”) med att utifrån en preliminär balansräkning granska styrelsens förvaltning, bolagets redovisning av kassa, kundfordringar, lager, inventarier, leverantörskulder m.m.

RH 2001:46.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar