Återvunnen betalning

Återvunnen betalning avseende lastbil, som några dagar före konkursutbrottet frånhänts konkursgäldenären genom brott, hänfördes till företagshypoteket, trots att de närmare omständigheterna kring försäljningen av lastbilen och den i samband därmed genomförda betalningen till den oprioriterade borgenären inte blivit helt klarlagda.

RIC 2001:22.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar