Övergång av verksamhet

Löntagare anställda före den 1 januari 1997, som fick ny anställning 1999 i samband med en företagsöverlåtelse, har ansetts berättigade till uppsägningstid beräknad enligt den äldre lydelsen av 11 § LAS.

RIC 2001:35.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar