Nyheter från oktober 2001 ↓

Konkursförvaltarvode hänfördes till aktiebolag

Sedan såväl konkursförvaltaren som hans advokataktiebolag försatts i konkurs utbetalade staten ett förvaltararvode till mannens konkursbo. HD anser att detta konkursbo är redovisningsskyldigt för medlen till advokataktiebolagets konkursbo.

NJA 2001 s. 872.

Återvinning genom utdelningsförslag

Det återvinnande konkursboet fick rätt att kvitta återbäringsfordringen mot återvinningssvarandens fordran på utdelning i konkursen. Återvinning påkallades således enligt 4 kap. 19 § första stycket andra punkten konkurslagen.

NJA 2001 s. 805.