Återvinning genom utdelningsförslag

Det återvinnande konkursboet fick rätt att kvitta återbäringsfordringen mot återvinningssvarandens fordran på utdelning i konkursen. Återvinning påkallades således enligt 4 kap. 19 § första stycket andra punkten konkurslagen.

NJA 2001 s. 805.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar