Konkursförvaltarvode hänfördes till aktiebolag

Sedan såväl konkursförvaltaren som hans advokataktiebolag försatts i konkurs utbetalade staten ett förvaltararvode till mannens konkursbo. HD anser att detta konkursbo är redovisningsskyldigt för medlen till advokataktiebolagets konkursbo.

NJA 2001 s. 872.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar