Mened och oredlighet

Konkursgäldenär som vid edgång förteg framtida hyresintäkter har dömts för såväl mened som oredlighet mot borgenärer.

Svea hovrätt 2001-12-05, mål B 3002-01.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar