Delgivning av konkursansökan

Surrogatdelgivning genom den blivande konkursgäldenärens hustru godtogs ej.

Högsta domstolen 2002-02-08, mål Ö 3107-01.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar