Lönegaranti

Konkursen inträffade 1995-07-17. G:s make ägde ensam samtliga aktier i gäldenärsbolaget. G var således närstående till någon som ägt minst en femtedel men hindrade detta enligt förhandsavgörande från EG-domstolen inte henne från rätt till lönegarantiersättning.

Högsta domstolen 2002-02-14, T 3067-98.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar