Rättegångskostnader

En löntagare som återkallade sin talan mot konkursgäldenären sedan denne försatts i konkurs fick på grund av återkallelsen betala konkursgäldenärens rättegångskostnader.

AD 2002:12.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar