Försvårande av miljökontroll

Konkursförvaltare dömdes till 40 dagsböter för att han ansågs ha varit oaktsam då han ej tillsåg att det avgavs en miljörapport inom föreskriven tid, trots att miljörapporten avsåg kalenderåret innan konkursen inträffade.

Hovrätten för övre Norrland 2002-02-13, mål B 283-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar