Efterbehandlingsansvar

Konkursbo ansågs ansvarigt för efterbehandling för diesel som läckt från lastbil, trots att lastbilen dels aldrig varit i konkursboets faktiska besittning, dels till en början varit okänd för konkursförvaltaren och dels abandonerats till finansbolag en vecka efter det att konkursboet fått veta var lastbilen stod uppställd. Miljödomstolens avgörande utgör nyhet 52.

MÖD 2002:16..

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar