Andel i ekonomisk förening

Andel i ekonomisk förening har ansetts omfattas av företagshypotek.

RIC 2001:39.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar