Borgenärsskydd för konsument

Konsument föreslås få separationsrätt till individualiserad egendom i 49 § konsumentköplagen. Förvaras egendomen hos tredje man krävs inte denuntiation. Ikraftträdande 2002-07-01.

Prop. 2001/02:134.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar