Övergång av verksamhet

Löntagare anställda före 1997-01-01, som fick nya anställningar 1999 i samband med en företagsöverlåtelse enligt 6 b § LAS, har ansetts behålla befintliga anställningsvillkor gällande uppsägningstidens längd, trots att de ingått nya anställningsavtal. Uppsägningstidens längd har därför beräknats enligt 11 § LAS i dess äldre lydelse.

RIC 2001:35.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar