Näringsförbud

Hovrätten dömde NN för grov oredlighet mot borgenärer, mannamån mot borgenärer, vårdslöshet mot borgenärer och grovt bokföringsbrott till fängelse ett år. Trots detta ansåg hovrätten att det inte från allmän synpunkt kunde anses nödvändigt med näringsförbud och att det förelåg särskilda skäl att göra undantag från presumtionsregeln för NN:s handlande efter den 1 juli 1996.

Hovrätten för Övre Norrland 2002-03-18, B 119/99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar