Ändring i konkurslagen

I propositionen föreslås att det från och med 2002-07-01 i 4 kap. 12 § första stycket konkurslagen införs en begränsning av möjligheten att återvinna en säkerhet, som har ställts av gäldenären före konkursen, om säkerställandet ändå kan anses ordinärt.

Prop. 2001/02:57.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar