Särskild löneskatt

Konkursbo, som för s.k. Alectapengar, utfäster tjänstepension är skyldigt att betala särskild löneskatt med 24,26 %. Underlaget skall redovisas på deklarationsblanketten SD 2.

1 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar