Oredligt förfarande vid kreditköp

VD har ådömts skadeståndsskyldighet sedan han för bolagets räkning inköpt varor på kredit trots att han varit medveten om att bolaget inom en snar framtid skulle försättas i konkurs.

NJA 2002 s. 17.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar