Nyheter från maj 2002 ↓

Fortsatt drift

Vid fördelning av driftsresultatet i ett säljföretag ansågs staten inte ha visat att den fortsatta driften givit ett överskott.

RIC 2002:01.

Administrationskonto

Under rekonstruktion har inflytande hyror avsatts på s.k. administrationskonton. Hyresmedlen har i konkursen ansetts tillkomma fastighetspanthavarna.

RIC 2002:01.

Hyresförmånsrätten

Hyresvärdens förmånsrätt i konkurs för hyresfordran omfattar även den på hyran belöpande mervärdesskatten.

NJA 2002 s. 351.