Hyresförmånsrätten

Hyresvärdens förmånsrätt i konkurs för hyresfordran omfattar även den på hyran belöpande mervärdesskatten.

NJA 2002 s. 351.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar