Fortsatt drift

Vid fördelning av driftsresultatet i ett säljföretag ansågs staten inte ha visat att den fortsatta driften givit ett överskott.

RIC 2002:01.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar