Nyheter från juni 2002 ↓

Förskott på arvode

Förskott på förvaltararvodet ansågs inte kunna utgå i konkurs vars hela handläggningstid bedömdes till ett och ett halvt år.

Svea Hovrätt 2002-04-26, Ö 3773-02.