Försvårande av miljökontroll

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd; se nyhet nr. 66.

Högsta domstolen 2002-10-07, B 1119-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar