Semesterlön i förskott

Under förutsättning av att annat ej föreskrivs i kollektivavtal eller individuellt anställningsavtal skall semesterersättningen för den som sagts upp efter inträffad konkurs minskas med semesterlön som mottagits i förskott; 29 § 3 st. semesterlagen och prop. 1993/94: 208 ”Förändringar i lönegarantisystemet” s. 43 och 69.

Stockholms tingsrätt 2002-10-07, mål T 8354-01.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar