Förskott på konkursförvaltararvode

Hovrättens avgörande enligt nyhet nr. 74 står fast sedan Högsta domstolen ej funnit skäl att meddela riksskatteverket prövningstillstånd.

Högsta domstolen 2002-10-16, mål Ö 1920-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar