Återvinning 4 kap. 10 § konkurslagen

Lösen i förtid av del av konvertibelt skuldebrev efter ägarbyte ansågs inte ordinär. Invändning om överenskommelse om villkorsändring inverkade inte på bedömningen då den påstådda ändringen av betalningsvillkoren för skuldebrevet i så fall hade skett under återvinningsfristen; se Lennander, Återvinning i konkurs, 2 uppl. s. 225 f.

NJA 2002 s. 441.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar