Återvinning av skiljedom

Högsta domstolen lämnade ansökan om verkställighet av skiljedom utan bifall, varvid JR Håstad för egen del tilade att en skiljedom borde kunna återvinnas med verkan i konkursen.

Högsta domstolen 2002-10-23, mål Ö 2309-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar