Försättande i konkurs

Insolvenspresumtionen i 2 kap. 8 § KL ansågs ej tillämplig då den fordran (324372 kr) som låg till grund för det misslyckade utmätningsförsöket var väsentligt högre än den fordran (12500 kr) som i själva verket tillkom den konkurssökande borgenären (staten).

NJA 2002 s. 463.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar