Partshabilitet

Regeringsrätten fann att ett efter konkurs upplöst aktiebolag hade partshabiltet då det vid framgång i skattetvisten kunde få tillbaka skatt, vilket kan medföra efterutdelning i konkursen.

Regeringsrätten 2002-11-15, mål 6294–6295-2000.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar