Tillgodoräknande av anställningstid

Anställningstid i företagsledande ställning kvalificerar inte för tillgodoräknande enligt 3 § 1 st. 2 p. LAS i senare anställning efter sådan övergång som avses i lagrummet.

NJA 2002 s. 572.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar