Näringsförbud

Fråga om näringsförbud för person som varit ställföreträdare för 20 aktiebolag, som försatts i konkurs.

RIC 2002:27.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar