Upphävt konkursbeslut

Hovrätten upphävde konkursbeslutet sedan konkursgäldenären visat att han erhållit ett kreditlöfte till täckande av sina skatteskulder och saknade andra skulder. Därmed ansåg hovrätten att gäldenären visat att han ej är på obestånd.

Hovrätten för övre Norrland, 2002-10-18, Ö 862-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar