Bokföringsbrott och brott mot borgenärer

Ändringar föreslås i 11 kap. brottsbalken.

Ds 2002:057.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar