Nyheter från december 2002 ↓

Immaterialrätt/konkursrätt

Artikel av doktoranden Sanna Wolk, som behandlar anställdas immaterialrätt i arbetsgivarens konkurs.

JT 2002-03 s. 372 ff.

Europeisk insolvens

I promemorian behandlas dels frågan vilka anpassningar som kan krävas i svensk rätt i anledning av insolvensförordningen, dels vilka införlivandeåtgärder i svensk rätt som krävs på grund av försäkringsinsolvensdirektivet respektive bankinsolvensdirektivet.

Ds 2002:59

Nedläggande av konkurs

En uppgörelse om nedläggandet av en konkurs måste ha träffats innan tingsrätten avskrivit konkursen. Det är ej tillräckligt att uppgörelsen träffas därefter men innan tingsrättens beslut vunnit laga kraft.

NJA 2002 s. 629.