Nedläggande av konkurs

En uppgörelse om nedläggandet av en konkurs måste ha träffats innan tingsrätten avskrivit konkursen. Det är ej tillräckligt att uppgörelsen träffas därefter men innan tingsrättens beslut vunnit laga kraft.

NJA 2002 s. 629.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar