Europeisk insolvens

I promemorian behandlas dels frågan vilka anpassningar som kan krävas i svensk rätt i anledning av insolvensförordningen, dels vilka införlivandeåtgärder i svensk rätt som krävs på grund av försäkringsinsolvensdirektivet respektive bankinsolvensdirektivet.

Ds 2002:59

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar