Immaterialrätt/konkursrätt

Artikel av doktoranden Sanna Wolk, som behandlar anställdas immaterialrätt i arbetsgivarens konkurs.

JT 2002-03 s. 372 ff.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar