Förening av mål

Med hänsyn till de särdrag handläggningen av ett mål om klander av slutredovisning respektive ett konkursärende (här en arvodestvist) uppvisar är det inte fråga om samma rättegångsform och är gemensam handläggning inte möjlig. Däremot vilandeförklarade hovrätten arvodestvisten i avvaktan på hovrättens prövning av klandermålet.

RIC 2003:11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar