Innehållet i förvaltarberättelsen m.m.

Den 1 mars 2003 ändras 7 kap. 9 och 15 §§ konkurslagen, vilket bl.a. medför att uppgift inte längre skall lämnas i förvaltarberättelsen rörande brottsmisstankar och näringsförbud. Se vidare nyhet nr. 91.

SFS 2002:1125.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar