Förskott på arvode

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga gällande förskott på arvode; se nyhet nr. 83.

Högsta domstolen 2003-01-15, Ö 2433-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar