Lönegaranti

Ersättningar som betalas till alla arbetstagare vid uppsägning omfattas av begreppet lön i direktiv 80/987 om arbetsgivares insolvens oavsett genom vilket förfarande de fastställs. Se referat i Lag & Avtal 1/2003 s. 32.

EG-domstolen 2002-12-12 mål C-442/00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar