Återvinning till konkursbo

I ett återvinningsmål med anknytning till en känd skalbolagshärva hade HD anledning att pröva dels återvinning enligt 4:5 KL och dels frågan om att utge ersättning för den återvunna egendomens värde enligt 4:14 3 st. KL.

NJA 2003 s. 37.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar