Ogillat klander mot slutredovisning

Med ändring av tingsrättens dom har Svea hovrätt ogillat en av staten förd klandertalan mot en konkursförvaltare. Hovrätten fann att förvaltaren inte varit oaktsam i de bedömningar hon gjort beträffande frågan om återvinning av en betalning.

Svea hovrätt 2003-03-05, mål T 5462-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar