Partshabilitet för upplöst bolag

Regeringsrätten fann att ett bolag, utan hinder av att det är upplöst, på grund av en pågående process om ställföreträdaransvar skulle tillerkännas parthabilitet i en skatteprocess.

RIC 2003:6/RR2003-02-26 mål 8387-1999.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar