Nedsatt arvode

HD anser att en förvaltare borde ha hört tsm innan han tog definitiv ställning till dels skäligt rekonstruktörsarvode och dels återvinning av en pantsättning till säkerhet för rekonstruktörens arbete. Då underlåtenheten innebar ett icke oväsentligt åsidosättande av skyldigheten att höra tsm ledde denna till att förvaltarens arvode nedsattes oavsett om förvaltaren fattat något felaktigt beslut eller ej.

NJA 2003 s. 99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar