Abandonering

HD skall pröva om en konkursförvaltare med laga verkan ägt återkalla sitt beslut att till förmån för gäldenären uppge i konkursboet ingående fastigheter.

Högsta domstolen 2003-03-31, mål Ö 3190-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar