Rätt att lyfta arvode

I proposition föreslås att förvaltaren skall få rätt att lyfta den del av arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknats för det yrkade arvodet redan när han lämnar in sin arvodesframställning till rätten. Lagändringen i 14 kap. 11 § konkurslagen föreslås träda i kraft 2004-01-01.

Prop. 2002/03:112.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar