Försättande i konkurs

En man skriven i Belgien försattes i konkurs i Sverige. Hovrätten anser att tingsrätten var behörig då mannen ansågs ha haft sina huvudsakliga intressen i Sverige; se ingresspunkten 13 i insolvensförordningen.

Hovrätten för Västra Sverige 2003-04-03, mål Ö 1324-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar