Icke lagakraftvunnet skattebeslut

Ett bolag försattes i konkurs trots att skattebeslutet ej vunnit laga kraft. Hinder ansågs ej föreligga trots utgången i NJA 2001 s. 339.

RIC 2003:33.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar